Guest lecture with Terje Finstad on ‘Homo mikrobis’

The Greenhouse is excited to welcome our last guest speaker of 2018: Terje Finstad, who will hold a lecture with the title Homo mikrobis: kroppens natur fra “The nature of man” til “Sjarmen med tarmen”. The lecture will take place in Hulda Garborgs hus O-249, Thursday 6. December, 13:15-15:00.

Here is an abstract of the talk in Norwegian:
I 2014 publiserte den tyske sykehushygienikeren og gastroenterologen Guilia Enders boken “Sjarmen med tarmen”. Den ble fort en bestselger og er en av en lang rekke populærvitenskapelige bøker og artikler som setter søkelys på tarmbakterienes betydning for den menneskelige helse. Dette skredet av publikasjoner om bakterier og menneskelig helse må ses i sammenheng med det såkalte Human microbiome project som startet opp i 2007 for å kartlegge alle mikroorganismer som lever i, og på, menneskekroppen og deres rolle for menneskelig helse og sykdom.

Mikrobiomprosjektet førte til betydelige håp om nok en revolusjon i biologien og medisinen, håp som ofte ble formidlet gjennom bøker som “Sjarmen med tarmen”. Samtidig hevdet National Institute of Health i USA, samt folk fra humaniora og samfunnsvitenskap, at det var nødvendig å klargjøre hva den nye bakteriologien kunne få å si for våre forestillinger om liv, hva det betyr å være menneske, og hva som teller som en menneskelig kropp? Atter andre så et politisk og vitenskapsteoretisk potensial i den nye bakteriologien. I denne presentasjonen vil jeg se nærmere på hvordan menneskekroppen fremstilles i “Sjarmen med tarmen”, og sette boka og dens fremstillinger inn i en større historisk sammenheng. Kort sagt, vil jeg utforske hvem ”homo microbis” er og hvilke implikasjoner som trekkes fra denne figuren.

Terje Finstad er forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU. Han har blant annet forsket om genmodifisert laks og fryseteknologi i Norge. Se https://www.ntnu.no/ansatte/terje.finstad for mer informasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *