In August 2020, we will advertise two PhD positions in environmental humanities, both with a relatively short deadline. Below you can find the draft advertisement text of both ads. Any changes will likely be minor. We encourage potential applicants to begin preparing their research proposal already now, so that you are ready when the call opens.

Both positions will be advertised in Norwegian only, as they in practice require Scandinavian language competency.

PhD Fellowship 1: Environmental History

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i nordisk miljøhistorie ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkstudier. Stillingen er ledig fra 1.10.2020

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen vil være knyttet til The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsområde ved Universitetet i Stavanger, ledet av professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen. Se https://newnatures.org/greenhouse/ for mer informasjon.

Prosjekt/prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse (3-5 sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet miljøhistorie. Vi oppfordrer til historiske prosjekter som utforsker tematikk innenfor miljø og rettferdighet («environmental justice») og/eller mer-enn-menneskelige studier («more-than-human studies»), men vil også vurdere andre innganger til miljøhistorie. Prosjektet skal være empirisk forankret i et eller flere nordiske land.

Prosjektskissen skal gjøre rede for tematikk, problemstilling, relevans, og teoretisk og metodisk tilnærming. Vi oppfordrer kandidater til å utforme intellektuelt spennende, nyskapende og gjennomførbare prosjektskisser. Prosjektskissen skal eksplisitt beskrive hvordan prosjektet plasserer seg innenfor miljøhistorie som fagområde.

Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for komplett prosjektskisse finner du her – den foreløpige skissen bør ta utgangspunkt i denne malen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fagområdet historie eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. 

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er interessert i å jobbe tverrfaglig
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600  bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Finn Arne Jørgensen, e-post: finn.a.jorgensen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: grete.marnburg@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via “Søk stillingen” på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • CV med publikasjonsliste
 • kopi av masteroppgave
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. 

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

PhD Fellowship 2: Nordic Literature

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i Nordisk litteraturvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkstudier. Stillingen er ledig fra 1.10.2020

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen vil være knyttet til Horisont 2020-prosjektet EnviroCitizen (envirocitizen.eu) og The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsområde ved Universitetet i Stavanger, ledet av professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen.

Prosjekt/prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse (3-5 sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet litteraturvitenskaplig økokritikk med fokus på litterære fremstillinger av relasjonen mellom mennesker og fugler, sett gjennom skjønnlitterære og andre tekster utgitt etter 2000.

Fugler er et velkjent motiv i litteraturen, men har i liten grad blitt studert systematisk av nordiske litteraturvitere. Luften og dens beboere har alltid inspirert poetene og forfatterne, men ofte på en antroposentrisk måte. Allerede i mytologien finner man mange fortellinger som skildrer forvandlingen av mennesker eller guder til fugler. Guden beviser dermed sin guddommelighet og mennesket sin trang til å overskride sine egne grenser – ofte med katastrofale konsekvenser.

I den moderne miljødiskusjonen, derimot, har fuglene fra begynnelsen av fungert som et symbol for den menneskelige ødeleggelsen av naturen: Tittelen til «miljøbevegelsens bibel», Rachel Carsons bok Silent Spring (1962), sikter til en fremtid uten sangfugler, som et resultat av omfattende pesticidbruk. Også i den nyere skjønnlitterære og/eller essayistiske litteraturen kan det observeres en interesse forskyvning til andre fenomener knyttet til fugler: utrydding av arter, svermintelligens, fugletelling og –observasjon. Vi ønsker kandidater som utforsker slike relasjoner med en klar forankring i forskningsfeltet miljøhumaniora og gjerne en komparativ tilnærming med utgangspunkt i skandinaviske og andre germanske språk.

Prosjektskissen skal gjøre rede for tematikk, problemstilling, relevans, og teoretisk og metodisk tilnærming. Vi oppfordrer kandidater til å utforme intellektuelt spennende, nyskapende og gjennomførbare prosjektskisser. Prosjektskissen skal eksplisitt beskrive hvordan prosjektet plasserer seg innenfor litteraturvitenskaplig økokritikk som fagområde.

Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veileder og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for komplett prosjektskisse finner du her – den foreløpige skissen bør ta utgangspunkt i denne malen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fagområdet Nordisk litteraturvitenskap/Allmenn litteraturvitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. 

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er interessert i å jobbe tverrfaglig
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600  bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Benedikt Jager, e-post: benedikt.jager@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: grete.marnburg@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via “Søk stillingen” på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • CV med eventuell publikasjonsliste
 • kopi av masteroppgave
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. 

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

1 thought on “Advance notice: two PhD positions in environmental humanities

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php