We have advertised three new PhD positions in various environmental humanities fields with The Greenhouse at University of Stavanger. Please share the ads in your networks. The deadline for all three positions is October 4, 2020. Due to the nature of the projects, the positions are advertised in Norwegian only: 

Stipendiat i nordisk miljøhistorie
Vi ser etter prosjekter som utforsker tematikk innenfor miljø og rettferdighet («environmental justice») og/eller mer-enn-menneskelige studier («more-than-human studies»), men vil også vurdere andre innganger til miljøhistorie. Prosjektet skal være empirisk forankret i ett eller flere nordiske land.
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191263/stipendiat-i-nordisk-miljoehistorie

Stipendiat i nordisk litteraturvitenskap
Prosjektet skal være innenfor fagområdet litteraturvitenskapelig økokritikk med fokus på litterære fremstillinger av relasjonen mellom mennesker og fugler i skjønnlitterære og andre tekster utgitt etter 2000.https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191181/stipendiat-i-nordisk-litteraturvitenskap

Stipendiat i norskdidaktikk
Stillingen er rettet mot utvikling av bærekraftig litterær literacy i norskfaget. Det vil altså si litterært orienterte lese- og skrivepraksiser som på ulike måter kan relateres til begrepet bærekraft og til bærekraftdidaktikk. https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/190632/stipendiat-i-norskdidaktikk

The individual ads have more information about who to contact if you have questions about the positions. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php